top of page

Каприани - Общи условия за ползване от клиенти

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тези Общи условия („Общи Условия“) важат за всички услуги, предоставени или уговорени чрез Каприани ООД („Каприани“ или „ние“) и мобилното приложение на Каприани ООД, на клиента или потребителя, който ще се възползва от тях („Вие“ или „Вас“).

1.2. Тези Общи Условия покриват използването на уебсайта www.kapriani.com, както и други свързани уебсайтове или мобилни приложения, или други методи за достъп до нашите услуги. При използване на същите, Вие се съгласявате и приемате тези Общи Условия и те са приложими в споразумението между нас и Вас („Споразумението“).

1.3. Това Споразумение е с Вас, човекът, който използва или прави заявка за услуга с Каприани. Ако трето лице присъства или се възползва от въпросната услуга, Вие носите отговорност за поведението на това трето лице и се съгласявате с това.

1.4. Каприани запазва правото си да променя Общите условия – всякакви промени ще бъдат публикувани на нашия уебсайт. Може да прекратите това Споразумение, ако не желаете да бъдете задължени с условията в него. При продължаване на използване на уебсайта или мобилното приложение, се приема, че сте съгласни с всякакви нови или променени Общи условия.

2. ПРИЛОЖИМОСТ

2.1. Собственик на Платформата „Каприани“ е Каприани ООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206565460, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Добри Войников“ 9-13, ет. 1, офис 10, info@kapriani.com, +359 88 6642204.

2.2. Общите условия могат да се променят от страна на Каприани поради организационни, нормативни или технически причини, както и да се актуализират периодично по преценка на Каприани, за което Клиентът ще бъде уведомен.

 

2.3. Промени по преценка на Каприани могат да се извършват и по отношение на цените и условията на платените услуги, предлагани от Каприани. Клиентът ще бъде информиран за всяка промяна чрез публикуване на информация на Уебсайта и/или Платформата, видима след надлежно влизане в Профила.

 

2.4. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта и/или Платформата. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на Каприани и да изтриете своя Профил. След изтриване на Профила или прекратяване на споразумението, сключено с Каприани във връзка с ползването на Профил и/или други услуги в Каприани, Клиентът губи достъп до информацията, предоставена или генерирана в хода на използването на Уебсайта.

 

2.5. Достъпът до Платформата на Каприани и използването й се счита за изразено съгласие от Клиента с настоящите Общи условия.

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 • „Общи условия за специалисти“ , „ОУС“ – Общи условия за използване на уебсайта www.kapriani.com и Мобилното приложение на Каприани от Специалист.

 • „Уебсайт“ – уебсайт с адрес www.kapriani.com, неговите приложения, мобилни и други версии.

 • „Каприани“ – търговско дружество „Каприани“ ООД, което притежава, управлява и поддържа Уебсайта и Платформата.

 • „Специалист“ – потребител, който е физическо или юридическо лице, на което законът позволява да извършва стопанска или професионална дейност, и, който ползва услугите на Мобилното приложение или Уебсайта във връзка със своята стопанска или професионална дейност, по търговски начин и за търговски цели, и заплаща Абонаментна такса за достъп и ползване на Приложението.

 • „Платформа“, „Мобилно приложение“ – платформа за услуги Каприани в областта на разкрасителни и козметични процедури, изпълнени в избрано от Клиента местоположение.

 • „Клиент“ - всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия, осъществява достъп до Уебсайта, Мобилното приложение и използва услугите и ресурсите на Каприани, достъпни в тях.

 • „Услуги“ – всички услуги, които се предоставят от Специалиста на Клиента, такива, каквито са обявени в Профила на Специалиста, съгласно условията на Каприани и целта на Платформата.

 • „Профил“ - съвкупност от всички данни, с които се свързва регистриран Специалист, който предоставя Услуги в Платформата и използва услугите на Каприани по търговски начин или за търговски цели.

4. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. Не е необходима регистрация, за да посетите уебсайта ни, или да изтеглите мобилното приложение на Каприани. Не е възможно запазване на услуги без регистрация („Регистрация“).

4.2. За да се регистрирате с нас или да запазите услуга, ще имаме нужда от вашето име и имейл адрес. Всякаква лична информация, която ни предоставяте, ще бъде третирана според нашата Политика за защита на личните данни, която може да бъде открита на нашия уебсайт. Политиката за защита на личните данни на Каприани е част от това Споразумение.

4.3. При регистрация ще трябва да създадете своя парола. Препоръчваме тази парола да не бъде споделяна с трети лица. Ако трето лице има достъп до Вашия профил, то вие ще бъдете отговорни за техните действия. Каприани не поема отговорност за действията на трети лица, на които сте дали достъп до Вашия профил. Ако смятате, че трети лица използват профила Ви без вашето съгласие, моля да ни уведомите незабавно.

4.4. Трябва да предоставите валиден и активен имейл адрес при регистрация. Каприани не носи отговорност за случаи, в които поради предоставен грешен или невалиден имейл адрес, Вие не получавате комуникация и потвърждение за запазени услуги през мобилното приложение. Ако смятате, че сте предоставили грешен имейл адрес, моля да ни уведомите незабавно.

4.5. Каприани запазва правото си да ограничи или затвори акаунта Ви по всяко време, ако сте в нарушение на Общите условия. Това ще доведе до невъзможност за запазване на услуги. 

4.6. Каприани запазва своето право да откаже достъп на Клиент до Платформата и Услугите, в случай на установяване, че информацията предоставена по време на регистрация в Платформата е с невярно съдържание, както и в други случаи, които са предвидени в Общите условия.

4.7. При създаване на Клиентски профил, Клиентът се съгласява да получава рекламни съобщения, известия от мобилното приложение на мобилното си устройство, както и всякаква друга информационна и промоционална комуникация на посочените от нея/него имейл адрес или телефон. Клиентът запазва правото си да откаже изпращането и получаването на такава комуникация чрез подаване на директна заявка към Каприани, чрез посочените данни за контакт.

4.8. Всеки Клиент има право на максимум една регистрация в Мобилното приложение. В случай на загуба на данните за достъп до тази регистрация, Клиентът се свързва с Каприани, чрез посочените данни за контакт, представяйки доказателства за собственост на тази регистрация и достъпът до регистрацията се подновява по преценка на Каприани.

4.9. При доброволно желание на Клиент профилът да бъде изтрит, това се извършва чрез директен контакт с Каприани на посочения имейл адрес.

4.10. Клиентът разполага с правото да регистрира и използва само един Клиентски профил, без да извършва незаконосъобразни действия, или такива които са в нарушение на Общите условия. В случай, че един имейл адрес или телефонен номер се използва за повече от една регистрация, за активен профил се счита този, чрез който е заявена услуга най-скоро. Считаният за неактивен профил бива закриван, като Клиентът получава уведомление за това от Каприани по избран за това начин.

4.11. Клиентът запазва правото си да прекрати по всяко време използването на Услугите и да заяви изтриване на своя профил.

5. РЕЗЕРВАЦИИ

 

5.1. Специалистите на Каприани ще извършат процедурата, която сте заявили по време на процеса на резервация през мобилното ни приложение. 

Преди да резервирате, моля уверете се, че:

 • Сте въвели правилно вашите данни;

 • Сте се запознали със следните Общи условия;

 • Разполагате с подходящо и достатъчно пространство за извършване на избраната услуга;

 • Може да гарантирате здравето и безопасността на специалиста.

 • След като резервирате моля уверете се, че:

 • Сте на време в уговорения час.

 • След приключване на процедурата, моля оставете рейтинг за специалиста ни!

  1. По усмотрение на Каприани, списъкът с предлаганите услуги може да бъде променян, допълван, намален по всяко време, включително и по отношение на ценообразуването.

  2. През Платформата не могат да бъдат извършвани финансови плащания или транзакции за изпълнени услуги. Вие се съгласявате и приемате, че Каприани не е страна по такива транзакции, няма контрол върху тях и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с такива плащания.

 

5.2. Ако не сте напълно доволни от услугата или имате допълнителни въпроси, моля пишете на info@kapriani.com

 

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Каприани е посредник, който предоставя платформата за услуги, и не носи никаква отговорност към крайния клиент, запазил услугата. След запазване на услуга, цялата отговорност по изпълнението е на свободно практикуващите специалисти, които я извършват. Споразумението за изпълнение на услугата е между Вас и специалистът, който я изпълнява.

 

6.2. Специалистите в платформата се съгласяват с условия, които да гарантират качество, точност и коректност, и сами носят отговорност за всички извършени от тях услуги.

 

6.3. В случай на възникнал спор или проблем със специалист клиентът, който запазва услуга през мобилното приложение на Каприани, се съгласява да го разреши директно със специалиста, първоначално на място със специалиста. Ако това не е възможно, то да се установи директна връзка със специалиста чрез друг метод за комуникация.

 

6.4. Ако се достигне споразумение за връщане на пари, клиентът се задължава да уведоми Каприани в рамките на 24 часа, като Каприани ще потвърди това споразумение и със специалиста.

 

 1. Съгласявате се, че уебсайтът и мобилното приложение на Каприани е за реклама на възможните услуги, които могат да бъдат резервирани, и ние нямаме отговорност спрямо Вас, извън задължението ни да предоставим платформата за запазване и потвърждение на дадена резервация.

 2. Каприани се стреми към високо качество и професионализъм, но не гарантира за това. Това изцяло зависи от специалистите, които извършват услугата.

 3. След запазване на дадена услуга, Каприани няма отговорност и задължения към Вас във връзка с тази резервация, и цялата отговорност е на специалиста, който я изпълнява.

7. ОПЛАКВАНИЯ

7.1. Съгласявате се, че ако имате оплаквания към специалиста, относно резервация или изпълнението й, ще се опитате да го разрешите със специалиста, и ще ни информирате за достигнато споразумение в рамките на 24 часа.

7.2. Ако имате сериозно оплакване относно специалист, се съгласявате да ни информирате на info@kapriani.com в рамките на 24 часа от часа на резервацията.

7.3. Ако се стигне до споразумение за връщане на пари за дадената услуга, отговорността за връщането е на специалиста. Вие заплащате директно на специалиста и Каприани не носи отговорност за тези правоотношения.

8. ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

8.1. Вие приемате, че:

 

 • Сте съгласни да спазвате тези Общи Условия при използване на уебсайта или мобилното приложение на Каприани;

 • Ще предоставяте на Каприани точна информация относно Вас при регистрация;

 • Ще съблюдавате за здравето и сигурността на специалистите и ще осигурите адекватно и сигурно помещение или пространство за изпълнение на заявената услуга;

 • Няма да се опитвате да се свържете със специалист извън мобилното приложение на Каприани за предоставяне на услуги директно с тях, извън приложението;

 • Няма да използвате уебсайта и мобилното приложение на Каприани по начин, който би уронил репутацията на Каприани.

 

8.2. Клиентът се задължава:

 • Да употребява Платформата и Мобилното Приложение без да нарушава законите на Република България, както и клаузите описани в Общите условия само и единствено по предназначението, за което те са създадени и предоставени за използване от Клиента.

 • Да не използва интелектуално или физическо съдържание или по какъвто и начин да копира, възпроизвежда части или цялостно Платформата и мобилното приложение, с некомерсиална или комерсиална цел и всяка друга, различна от основното им предназначение.

 • Да не извършва действия, които биха компрометирали по какъвто и да било начин функционалността и сигурността на Платформата и Мобилното приложение, посредством създаване на прекомерен трафик и опити за неодобрен достъп до която и да било част на Мобилното приложение и прилежащи системи, сървъри, както и всички други подобни дейности.

 

8.3. Също така, Клиентът се задължава да не:

 • Осъществява нежелан контакт с други Клиенти или Специалисти

 • Извършва каквато и да е форма на тормоз върху други Клиенти или Специалисти

 • Да предоставя своите лични данни или да изисква личните данни на Специалист за извършване на Услуги извън Платформата.

9. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 

9.1. Цената, обявена в мобилното приложение, е пълната цена на услугата, която сте резервирали.

9.2. Заплащането се извършва на специалиста, който изпълнява услугата.

 

10. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА КАПРИАНИ

10.1. При запазване и изпълнение на услуга, Вие установявате правоотношения със свободно практикуващия специалист. Каприани не носи юридическа отговорност за предоставянето на избраната услуга. Каприани е посредник, който предоставя платформата - ние гарантираме, че ще съдействаме за разрешаване на спорове и неразбирателства.

 

10.2. Каприани НЕ препоръчва използването на услугите на специалистите, направени извън платформата, тъй като не може да гарантираме за съдействие относно потенциални конфликти, сигурност и други ситуации, които биха могли да възникнат. 

 

11. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

11.1. Каприани не носи отговорност за изпълнението на резервациите или обслужването от специалистите. Съгласявайки се с тези общи условия, Вие приемате, че Каприани не носи отговорност. Каприани ще съдейства за разрешаването на спорове и оплаквания.

 

11.2. С приемането на тези общи условия, Вие се съгласявате да освободите Каприани от всякаква отговорност, в случай на претенции, заведени дела, искове, възстановяване, загуби, щети, глоби, неустойки или други разходи или разноски от всякакъв вид или естество, включително, но не само юридически и счетоводни такси, които възникват от или са свързани с използването или злоупотреба от ваша страна.

 

12. НЕПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ

12.1. Общите условия за ползване на мобилното приложение на Каприани, и така изпълнените козметични услуги, забраняват под всякаква форма:

 • Проява на неприемливо поведение, например изрази с незаконосъобразно или с непристойно съдържание, сексуални домогвания, употреба на наркотици, злоупотреба с алкохол и/или друго неправомерно поведение;

 • Тормоз, злоупотреба, непристойно поведение по какъвто и да е начин;

 • Нарушаване на личните и граждански права на физическите лица, изпълняващи услугите;

 • Вие се задължавате да не нарушавате настоящите Общи условия по  начин, който може да доведе до прекратяване или временно преустановяване на Вашия достъп до нашите резервационни услуги;

 • Чрез създаването на регистрация в мобилното ни приложение, както и чрез запазването на услуга през приложението, и използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с горните Общи условия на Каприани, и се задължавате да ги спазвате. 

  1. Клиентски профил може да бъде временно блокиран или перманентно спрян от действие по преценка на Каприани, или в случай на получени данни от МВР или съдебни органи, че чрез този профил са извършвани всякакви противозаконни дейности. Също така, Клиентски профил бива временно блокиран или перманентно спрян от действие при установяване на нарушение на Общите условия, както и всякакво нарушаване на правата на Каприани, Специалистите, други Клиенти или трети лица.

  2. Клиентът бива информиран за временно блокиране или перманентно спиране от действие на профила възможно най-бързо, но най-късно при извършване на действията за намаляване на правомощията му, като бива информиран/а за това чрез изпращане на имейл на посочения от клиента адрес, съдържащ естеството на отнетите правомощия, както и причината за това действие. В случаи на възражение, Клиентът запазва правото си да подаде молба за преразглеждане на това решение чрез имейл връзка с Каприани, показващи конкретни причини и доказателства защо спирането на правомощията на профила не бива да бъде извършвано.

  3. Възстановяване на правомощията на блокиран профил се извършва по преценка на Каприани и решението е финално.

 

При въпроси се свържете с нас на info@kapriani.com.

Общи условия за използване на платформата от специалисти на Каприани 

Въведение 

Мобилното приложение на Каприани ООД, както и свързания с него уебсайт www.kapriani.com, е Платформа за запазване на козметични и разкрасителни услуги, които се изпълняват от местоположение, избрано от Клиента.  

Тези Общи условия за Специалисти се прилагат от лица в качеството им на Специалисти при обвързване с Каприани ООД за използване на Платформата и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложими за всички версии и устройства, от които Специалистът установява достъп до платформата.  

Член 1. Приложимост 

1.1. Собственик на Платформата „Каприани“ е Каприани ООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206565460, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Добри Войников“ 9-13, ет. 1, офис 10, info@kapriani.com, +359 88 6642204.  

1.2. Общите условия могат да се променят от страна на Каприани поради организационни, нормативни или технически причини, както и да се актуализират периодично по преценка на Каприани, за което Специалистът ще бъде уведомен. 

1.3. Промени по преценка на Каприани могат да се извършват и по отношение на цените и условията на платените услуги, предлагани от Каприани. Специалистът ще бъде информиран за всяка промяна чрез публикуване на информация на Уебсайта и/или Платформата, видима след надлежно влизане в Профила. 

1.4. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта и/или Платформата. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на Каприани и да изтриете своя Профил. След изтриване на Профила или прекратяване на споразумението, сключено с Каприани във връзка с ползването на Профил и/или други услуги в Каприани, Специалистът губи достъп до информацията, предоставена или генерирана в хода на използването на Уебсайта. 

1.5. Достъпът до Платформата на Каприани и използването й се счита за изразено съгласие от Специалиста с настоящите Общи условия.  

Член 2. Определения 

„Общи условия за специалисти“ , „ОУС“ – Общи условия за използване на уебсайта www.kapriani.com и Мобилното приложение на Каприани от Специалист.  

„Уебсайт“ – уебсайт с адрес www.kapriani.com, неговите приложения, мобилни и други версии.  

„Каприани“ – търговско дружество „Каприани“ ООД, което притежава, управлява и поддържа Уебсайта и Платформата. 

„Специалист“ – потребител, който е физическо или юридическо лице, на което законът позволява да извършва стопанска или професионална дейност, и, който ползва услугите на Мобилното приложение или Уебсайта във връзка със своята стопанска или професионална дейност, по търговски начин и за търговски цели, и заплаща Абонаментна такса за достъп и ползване на Приложението. 

„Платформа“, „Мобилно приложение“ – платформа за услуги Каприани в областта на разкрасителни и козметични процедури, изпълнени в избрано от Клиента местоположение. 

„Клиент“ - всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия, осъществява достъп до Уебсайта, Мобилното приложение и използва услугите и ресурсите на Каприани, достъпни в тях. 

„Абонамент“, „Абонаментна такса“ – сума, заплатена от Специалиста, за достъп до Мобилното приложение и неговото използване. 

„Услуги“ – всички услуги, които се предоставят от Специалиста на Клиента, такива, каквито са обявени в Профила на Специалиста, съгласно условията на Каприани и целта на Платформата. 

„Профил“ - съвкупност от всички данни, с които се свързва регистриран Специалист, който предоставя Услуги в Платформата и използва услугите на Каприани по търговски начин или за търговски цели. 

Член 3. Права, задължения и отговорности 

3.1. Каприани се задължава да:  

3.1.1. Предостави достъп до Мобилното приложение след получаване на плащане на Абонаментната такса, избрана от Специалиста. 

3.2. Каприани не е страна по сключваните между Клиента и Специалиста сделки в Мобилното приложение.  

3.3. По усмотрение на Каприани, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.  

3.4. Каприани има право да: 

3.4.1. Блокира достъпа на Специалист до профила му без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи:  

3.4.2. Специалистът нарушава настоящите ОУС или приложимото действащо законодателство;  

3.4.3. Специалистът уврежда интересите на други Специалисти, на Каприани или на трети страни;  

3.4.4. Каприани е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; 

3.4.5. При извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Специалиста или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата; 

3.4.6. При констатиране от страна на Каприани, че Специалистът използва или осъществява достъп до Услугите на Платформата чрез два профила или повече профила едновременно. 

3.5. Да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Специалист, чийто профил е блокиран, ограничен или заличен от Каприани. 

3.6. Да отложи публикуването на Профил на Специалист с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите ОУС и приложимото законодателство. 

3.7. Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на Услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Каприани може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории Специалисти.  

3.8. Каприани има право да променя цените на определени категории платени услуги за лимитиран период в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени. 

3.9. Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя. 

3.10. Публикувайки определено съдържание в Платформата, Специалистът запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Каприани безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден, прехвърлим и оттегляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Каприани, включително, но не само с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали. 

3.11. Каприани не носи отговорност, извън установения в закона минимум, за:  

3.11.1. Никакви евентуални загуби от страна на Специалиста, директни или косвени, включително свързани с финансова, икономическа или репутационна претенция. 

3.12. Отговорността на Каприани е ограничена единствено до Абонаментната такса, която получава, за предоставяне на достъп до Платформата, с което се ангажира при получено Абонаментно заплащане. 

3.13. Не може да се предявяват претенции във връзка с тези ОУС, ако са изминали повече от 12 месеца от датата на възникналото събитие, което е предмет на претенцията  

3.14. С приемането на ОУС се съгласявате, че ограничаването на отговорността на Каприани е разумно и адекватно, предвид факта, че Каприани предоставя единствено Платформа за запазване на Услуги, и приемането и изпълнението на Услугите е отговорност изцяло на Специалиста,  

3.15. Специалистът се задължава да:  

3.15.1. Предоставя услуги съобразно тези ОУС, както и етикета и правилата на Каприани, описани в документа „Инструкции за Специалисти“; 

3.15.2. Предоставя услуги с максимално високо качество, които са съобразени със стандартите, приети в индустрията; 

3.16. Заплати избраната Абонаментна такса.  

3.16.1. Плащането може да се извърши чрез избор на един от начините за плащане в Платформата - по банков път в посочената банкова сметка или чрез EasyPay; 

3.16.2. Ползването на определен Абонаментен план от Специалиста започва да тече след като той е заявен и платен от Специалиста и след като получи потвърждение чрез електронни средства от Каприани, че съответният план е активиран.  

3.16.3. Специалистът няма възможност да се откаже от така заявения план или да промени категорията или местоположението на предоставяните Услуги, които предлага, или да прекрати продължителността му предварително. 

3.16.4. Каприани издава фактури за сумите, които Специалистът е платил за достъп до Профила си; 

3.16.5. Специалистът не може да претендира възстановяване на суми за закупени абонаментни такси, във всички случаи, включително и когато Профилът му е блокиран заради действия на Специалиста при използване на Платформата, които са в нарушение на ОУС и приложенията към тях. 

3.17. Спазва всички хигиенни и козметични правила и изисквания и се задължава да гарантира сигурността и здравето на клиентите съгласно действащото законодателство в Република България. 

3.18. Спазва всички правила, предписани от компетентните органи, свързани с борбата срещу Ковид-19, включително дезинфекциране на цялото оборудване, носене на маска, ръкавици и редовна дезинфекция, както и да спазва инструкциите във връзка с тези правила, упоменати в документа „Инструкции за Специалисти“; 

3.19. Представлява бранда на Каприани и следва инструкциите, предоставени от Каприани, при изпълнение на услуги, запазени през мобилното приложение на Каприани; 

3.20. Се представя като представител на Каприани и няма да промотира и рекламира своите собствени детайли за контакт, социални мрежи или всякакви други маркетинг материали на Клиента преди, по време, или след изпълнение на Услуга, запазена през Мобилното приложение; 

3.21. Съгласява се да спазва всички условия, описани в този документ, както и тези, описани в документа „Инструкции за специалисти“; 

3.22. Информира Клиента относно потенциални алергични реакции, свързани с продуктите, които използва за дадена услуга, както и да вземе необходимите мерки с цел предотвратяване възникването на такива; 

3.23. Предоставя Услугите с внимание, уважение и професионализъм; 

3.24. Набавя и разполага с всички необходими продукти, консумативи и оборудване за Услугите, които декларира, че предлага, и приема да изпълни; 

3.25. Посочи уважителна причина при отказ на поръчка, заявена от Клиент; 

3.26. Актуализира работното си време, почивни дни и свободни часове за всеки ден, спазвайки изискванията на Каприани; 

3.27. Се явява точно и на време за всяка приета от него/нея Услуга на посочения адрес от Клиент; 

3.28. Спазва зададеното времетраене на всяка Услуга, както е описано в мобилното приложение на Каприани; 

3.29. Пристига на мястото за извършване на Услугата на време и да остане там 20 минути след уговореното време за старт, в случай, че Клиентът не се яви на време, след което е свободен(а) да напусне зададеното място; 

3.30.Предостави исканата Услуга от Клиента, както е заявена в Мобилното приложение, без да предоставя допълнителни Услуги заявени на място. За извършване на допълнителни Услуги е необходимо да бъде създадена нова резервация през Платформата. Всяка подобна допълнителна Услуга не трябва да съвпада със съществуващите резервации на специалиста от други Клиенти; 

3.31. Попълни профила си в Мобилното приложение и абонаментната форма с вярна и точна информация – това включва информация за себе си, опита си, продуктите, квалификацията си и да декларира, че тази информация по никакъв начин не е неточна или би могла да подведе Клиента или Каприани; 

3.32. Гарантира и декларира, че притежава нужната квалификация, която дава право за квалифицирано практикуване на дадената Услуга; 

3.33. Изпълнява задълженията си професионално, с мисъл и внимание към Клиента, и по никакъв начин не уронва добрата репутация на Каприани; 

3.34. Комуникира с Клиента по ефективен и задоволителен начин, с точност и без забавяне; 

3.35. Не оферира, предлага, приема от Клиенти и/или извършва услугите си на Клиентите на Каприани, с уговорката те да бъдат извършени извън мобилното приложение на Каприани. При установяване на нарушение по тази точка, активният Профил на Специалиста бива закриван веднага без предизвестие и всеки бъдещ достъп до платформата на Каприани е забранен; 

3.36. Се опита да разреши проблемни казуси, възникнали във връзка с нейните/неговите Услуги, включително да се опита да разреши такива възникнали казуси, за да се удовлетвори желанието на Клиента. При възникване на конфликт, Каприани може да съдейства за неговото разрешаване, но първоначалната и основна отговорност е на Специалиста. 

3.37. При достигане на решение на проблемни казуси, Специалистът е длъжен при всички обстоятелства да уведоми и потвърди изпълнението на това решение с Каприани в рамките на 24 часа от сключването му. Това включва и случаите, в които парични средства са върнати на Клиент. 

3.38. Приеме, че по време на договорните си отношения с Каприани и в период от 24 месеца след изтичането на това споразумение, не може, пряко или косвено, сам(а), заедно или от името на някой друг, да:  

3.38.1. Предлага работа на човек, който е или е бил част от екипа на Каприани, в рамките на 12 месеца след приключването на споразумението му/й с Каприани 

3.38.2. Установява контакт с човек, клиент, фирма или доставчик на Каприани с цел намеса в дейността на Каприани по време на споразумението или в рамките на 12 месеца след приключването на споразумението му/й с Каприани 

Член 4. Прекратяване на споразумението 

4.1. Каприани запазва правото си да прекрати правоотношения със Специалиста при нарушение на ОУС, без предизвестие при грубо неспазване на ОУС. 

4.2. При нарушение Каприани запазва правото си да прекрати достъпа на Специалиста до Мобилното приложение, включително и правото на Специалиста да приема резервации за Услуги. 

4.3. Каприани запазва правото си да прекрати това споразумение по всяко време, ако: 

4.3.1. Специалистът наруши която и да е точка от тези ОУС; 

4.3.2. Подозира, че има риск Специалистът да наруши която и да е точка от тези ОУС; 

4.3.3. Специалистът не заплати Абонаментния план, който е заявил(а). 

Член 5. Отговорност 

5.1. Отговорност за санкции 

5.1.1. Специалистът носи пълна отговорност за евентуални финансови санкции, наложени от компетентните контролни органи в Република България; 

5.1.2. Специалистът носи пълна отговорност за всички финансови, данъчни и осигурителни задължения, произтичащи от осъществяванaтa от него работа към държавния фикс; 

5.1.3. Специалистът носи пълна имуществена отговорност за извършените от него козметични Услуги към крайните потребители, като носи и пълна отговорност по всички депозирани оплаквания, искове, жалби или евентуални съдебни производства, които биха възникнали в следствие непрофесионални или злоумишлени действия, при осъществяваните от него Услуги.  

Член 6. Допълнителни и Общи разпоредби 

6.1. Всяка от страните по това споразумение потвърждава, че има правомощия да сключи това споразумение; 

6.2. Каприани не гарантира определен обем от работа или брой на заявени услуги; 

6.3. С използването на Уебсайта и/или Платформата Специалистът се съгласява с политиката за поверителност на Каприани, която е достъпна на Уебсайта www.kapriani.com

6.4. Всяко предизвестие за прекратяване на Абонаментния план трябва да бъде изпратени писмено по имейл или куриер, физически или електронно, 10 работни дни преди въпросната дата на прекратяване; 

6.5. С подписването на тези ОУС Специалистът се съгласява с всички условия и клаузи; 

Член 7. Права на интелектуална собственост на Платформата 

Специалистът приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта и Платформата, различно от профилното съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни, както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на Каприани или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост.  

Член 8. Приложимо право и оплаквания 

8.1. Специалистът може да подаде оплакване в следните случаи: 

8.1.1. твърдяно неизпълнение от страна на Каприани на задълженията му съгласно ОУС и Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги; 

8.1.2. технологични затруднения по отношение на работата на Уебсайта и/или Платформата и засягащи възможността за използване на Услугите, предлагани от Специалиста; 

8.1.3. мерки, предприети от Каприани на Уебсайта и/или Платформата, които засягат Специалиста; 

8.1.4. блокиране на избрано съдържание, публикувано или изпратено от Специалиста или блокиране на Профила на Специалиста. 

Оплакването може да бъде подадено писмено на адреса на Каприани. Към оплакването Специалистът следва да предостави данни или информация, които да позволят на Каприани да провери оплакването. По отношение на разглеждането на оплакването се прилагат съответно правилата, посочени в ОУС. 

Член 9. Система за оценка и обратна връзка 

9.1. Системата за оценка и рейтинг на Каприани позволява на Клиент да оцени Специалист, във връзка с изпълнението на Услуга през Платформата.  

9.1.1. Оценката и отзивите не трябва да нарушават разпоредбите на приложимото законодателство и също така не могат да съдържат: 

9.2.2. Вулгарни изявления, нецензурно и порнографско съдържание или съдържание, което предизвиква омраза, расизъм, ксенофобия и конфликти между нациите, 

9.3.3. Уеб адреси или връзки към други уебсайтове; 

9.3.4. Рекламно съдържание, друго търговско съдържание, 

9.3.5. Данни на други Специалисти или други физически лица, по-конкретно: име и фамилия, място на пребиваване, телефонен номер или имейл адрес, номер на банкова сметка; 

9.3.6. Съдържание, което нарушава правата на трети лица, включително правата върху интелектуалната собственост, добрите нрави, правата на личността, вкл. доброто име, репутацията на други Специалисти или трети лица; 

9.3.7. Съдържание, което е резултат от споразумение или договорка с други Специалисти или трети лица за оказване на влияние върху оценката, мненията в обратната връзка или отзивите; 

9.3.8. Съдържание, което е невярно, клеветническо или представлява акт на нелоялна конкуренция. 

Член 10. Данни за контакт 

10.1. Седалището и адресът на управление на Каприани е гр. Шумен, ул. „Добри Войников“ 9-13, ет. 1, офис. 10 

10.2. Контакт с Каприани може да се извърши по един от следните начини:  

10.2.1. По имейл: info@kapriani.com 

10.2.2. По мобилен телефон: +359 88 6642204 

bottom of page