top of page

Каприани - Политика за защита на личните данни и бисквитки 

1.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАПРИАНИ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR
 

1.1. Обща информация 
 

Обработването на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на Каприани имат за цел да гарантират спазването на тези принципи. 

Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. 

 • Законосъобразно – да се идентифицира законна основа, преди да обработва лични данни. Съгласието на субекта  е едно от основанията за обработване на личните данни. Такова може да бъде също изпълнение на договор или законен интерес на Каприани, в които случаи съгласие не е нужно да бъда давано. 

 • Добросъвестно – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, необходима във всеки конкретен случай и за всяка конкретна цел, по разбираем, кратък и достъпен за субекта на данни начин. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници. 

 • Прозрачно – Регламент (ЕС) 2016/679 поставя изисквания относно това, каква информация трябва да бъде предоставена на разположение на субектите на данни, регламентиран в членове 12, 13 и 14 от ОРЗД. Съгласно цитираните разпоредби на ОРЗД, информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език. 

 • Лични данни – това представлява всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 
   

1.2. Принципи за обработване на лични данни 
 

Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки приложимото законодателство – законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. За всички лични данни, които обработваме, е налице причина. 

Събираме минимално количество лични данни, ограничени единствено до целите, за които са необходими. Съхраняваме ги в необходимите срокове, като ги унищожаваме, съобразно приложимото законодателство. 

Данните са точни и актуални, като се предприемат всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране при необходимост. 

Въвеждаме и прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, за да не допуснем нарушение на сигурността, което да доведе до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до личните Ви данни. 
 

1.3. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашият уебсайт 
 

В зависимост от целта може да обработваме различни лични данни, като например: 

 • трите имена или имена, съгласно документ за самоличност; 

 • телефон; 

 • електронна поща; 

 • данни за профил в социални мрежи; 

 • предпочитания за услугите, които ви предоставяме; 

 • всички данни за клиента и изпълнителите на услуги при регистрация и запазване на услуга;  

 • информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни. 

Каприани извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като  лица, отправили запитване чрез имейла на компанията или през мобилното  приложение “Kapriani”:  

 • Обработка на запитвания, изпратени чрез имейла на компанията или през мобилното приложение “Kapriani” - целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по имейл за целите на отговор на запитващия, Идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване или оферта. 
   

1.4. Как и защо обработваме лични данни? 
 

Ние обработваме лични данни и за целите на развитие на нашата дейност – за разработване на нови услуги, които можем да предложим на клиентите си, за разработване на маркетинг и рекламни дейности, за проучване на изискванията на клиентите ни с цел формиране на нови услуги, които можем да им предложим. По този начин ние се стремим да повишим качеството на нашите услуги и удовлетвореността на Вас – нашите клиенти. 
 

1.5. Как защитаваме Вашите лични данни? 
 

За осигуряване на адекватна защита на личните данни, които обработваме, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в приложимото законодателство, както и добрите практики и технологии с цел защита на данните. Информацията се съхранява в база данните на уебсайта https://www.kapriani.com/, като достъп до информацията имат само лица, които са легитимирани да предоставят услугите, предлагащи се на уебсайта и мобилното приложение, и имат съответното основание за достъп до информацията. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола, с осигурена технологична възможност за проследяване на сесиите за достъп. 

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други. 
 

1.6. Срокове за съхранение на лични данни 
 

Каприани съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори или клиенти по договор с агенцията безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на Каприани и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции. 

Каприани съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез имейла или мобилното приложение до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице. 

Каприани съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на договора.   

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 1 Септември 2021. 

При възникнали въпроси се свържете с нас на info@kapriani.com

2.ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ ОТ КАПРИАНИ 

Ние използваме „бисквитки“ на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне и Ви осигуряваме персонализирано преживяване, когато посещавате сайта ни. За нас е важно да разберете начина, по който използваме тези технологии и как използваме “бисквитките”, както и с каква цел те се съхраняват на Вашия компютър. 

2.1. Какво представляват „бисквитките“? 

„Бисквитките“ са малки частици данни, които уебсайтът, който посещавате, може да запише на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничи от всички останали потребители на същия уеб сайт или да запази определена информация, свързана с Вашите предпочитания. 
 
„Бисквитките“ изпълняват различни функции: да идентифицират регистрираните потребители; да анализират как потребителите използват сайта ни; да запомнят предпочитанията на потребителите, като например, персонални настройки; да ни помогнат да Ви предлагаме релевантна реклама.  

Съществуват два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. 

 • Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време.  

 • Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.

 

Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви. 

2.2. Уеб Аналитикс „бисквитки“ 

Сайтът използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, за да помогне на собственика да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от бисквитката, относно онлайн пътеката на потребителя в сайта (включително IP адреса на потребителя, от който последния байт е съкратен с метода „_anonymizeIp ()“) ще бъде предавана и съхранявана от Google на сървърите в Съединените щати. 

2.3. Как да изтриете „бисквитките“? 

Изборът е Ваш дали да приемете бисквитките или не. Всички съвременни браузъри Ви дават възможността да променяте настройките за „бисквитки“. Тези настройки можете да откриете в меню „Опции“ или „Предпочитания“ на Вашия браузър. 

Обърнете внимание, че в случай, че решите да деактивирате функцията за бисквитки, те ще попречат на някои секции от нашия сайт да работят правилно. 

Свързаната с „бисквитките“ информация не се използва за установяване на самоличността на потребителите ни. 

Повече информация за това как се използват бисквитките, можете да откриете на: www.allaboutcookies.org

bottom of page